Jesteś tutaj: Start / O nas / Historia

Historia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

KRÓTKO O HISTORII.....

Dwie istotne daty w historii Bursy to: 22.09.1973 r, gdy odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod kamień węgielny internatu będącego protoplastą bursy, a ówcześnie stanowiącego kompleks szkół budowlanych przy ul. Polnej 24 (obecnie Sikorskiego 7) obejmujący szkołę, salę gimnastyczną i internat oraz lipiec 1991 r., gdy KOiW w Suwałkach podjęło decyzję o utworzeniu z Internatu Szkół Budowlanych w Ełku i Internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych Bursy Szkolnej jako odrębnej placówki oświatowej.

Wtedy - dwadzieścia siedem lat temu - bursa była placówką instytucjonalnie nową, ale starą bazowo, taką zwyczajną i szarą, o przede w wszystkim nietypową i jedyną w swoim rodzaju. Przed jej społecznością stało widmo ogromnego potencjału zadań do wykonania, wielu trudności, ale i wyzwań, które trzeba było pokonać. Z różnych przyczyn – ale głównie finansowych – te działania przebiegały, a w zasadzie szły w rytmie dostępności środków finansowych. Dzień po dniu, rok po roku, systematycznie, małymi kroczkami, modernizowano bazę. Nie było to łatwe, bo na wiele wydatków bursa musiała zapracować sama. Narodziło się nawet i stało powszechne pojęcie „bursa sobie poradzi”. I sobie radziła wypracowując tylko w perspektywie ostatnich 20 lat ok. 14 mln zł, które w dużej mierze przeznaczono na modernizację i wyposażenie. Dzisiaj, z perspektywy czasu oceniamy, że zmiany przebiegały w dobrym kierunku i miały właściwe tempo. Bursa dzisiaj jest dobrze przygotowaną bazą materialną dla wypełniania misji, dla której ja stworzono. 

O SENSIE ISTNIENIA PLACÓWKI.....

„Bursa Szkolna w Ełku jest społecznością wychowawców, wychowanków, pracowników niepedagogicznych i rodziców. Wspólnie działa na rzecz wychowania do wartości i wspólnego dobra: wszechstronnego rozwoju moralnego, społecznego i intelektualnego wychowanka, przygotowania  go do samodzielnego funkcjonowania w otaczającym świecie”. To cytat z Programu Wychowawczo- Profilaktycznego określający tożsamość placówki, która zgodnie nomenklaturą oświatową jest placówką zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom pobierającym naukę poza stałym miejscem zamieszkania. W założeniach i podstawach, bursa dąży do wspomagania młodzieży w odkrywaniu i rozwijaniu  tego co posiadają najwartościowszego w zakresie zdolności, talentów i przymiotów charakteru. Stawia sobie wysokie wymagania i na ich miarę przyczynia się do realizacji celów i zadań bursy. Społeczeństwo placówki cechuje optymizm i wiara, że człowiek może  stawać się coraz bardziej człowiekiem,  przyjaznym i użytecznym dla ludzi.