Nasze sukcesy, osiągnięcia; działania, kontynuacje i plany

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 1. Nasze sukcesy, osiągnięcia; działania, kontynuacje i plany:
 • Organizujemy tradycyjne i bieżące, dobrze funkcjonujące i spełniające oczekiwania młodzieży:
 • imprezy: otrzęsiny, andrzejki, bal straszydeł połączony z dyskoteką integracyjną, itp.
 • konkursy artystyczne:
 • piosenki polskiej „Rozśpiewani Melomani” w której biorą udział wychowankowie burs i internatów, m.in. w Ełku, Augustowie, Olecku, Piszu, Giżycku.
 • fotograficzny „Ełk jesienią” (kolejna edycja), plakat na idealnego wychowanka, najładniej udekorowany pokój;
 • „Ełk dla was” konkursu fotograficznego „Stolica mazur w obiektywie”
 • Konkurs Filmowy: :Stop mowie nienawiści” pod patronatem Starosty Powiatowego;
 • Zaduszki Poetyckie – forma multimedialnego połączenia poezji i improwizacji jazzowej oparta o tomik wierszy Wisławy Szymborskiej „Tutaj” z udziałem Tomasz Stańki.
 • konkurs „Najlepszy czytelnik w Bursie Szkolnej”,
 • promowanie czytelnictwa wśród młodzieży np. „Spotkanie z poezją śpiewaną”;
 • w Festiwalu Piosenki Internackiej POGODA w Olsztynie uczestniczymy corocznie, wielokrotnie odnosząc sukcesy, w tym Grand Prix Festiwalu, wielokrotne miejsca na podium i wyróżnienia;
 • Na ubiegłorocznym Festiwalu Piosenki Patriotycznej w Ełku, nasi wychowankowie zajęli I; II i III miejsce,
 • Organizujemy akcje:
 • zbiórki karmy dla podopiecznych pobliskiego schroniska dla zwierząt,
 • akcja Mikołajkowego Autokaru Radia 5 - zbiórka pieniędzy na słodycze dla dzieci
 • Sprzątanie Świata oraz Warmii i Mazur – systematyczne, coroczne,
 • „Młodzież czyta dzieciom” - czytano bajki dla dzieci z Przedszkola Miejskiego „Ekoludki”;
 • cykl spotkań z wychowankami w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ełku - występy zespołu wokalnego i instrumentalnego  (kolędy, wiersze), itd.
 • cykl wieczorów filmowych – spotkania z klasyką kina „ Czy film się kręci?”, „Bożonarodzeniowy Manekin Challenge”. Organizowano też systematyczne wspólne grupowe wyjścia do kina;
 • projekt „Żywe Biblioteki” - ukazujący zjawisko różnorodności kulturowej, etnicznej i religijnej
 • projekt „Kuchnie Świata”- przybliżający kultury innych narodów pod kątem kulinarnym
 • cykl zajęć wokalnych (warsztatowych) dla młodzieży z inicjatywy naszej wychowanki /Klaudii R./
 • „Polskie Państwa Podziemne w latach 1939-1945”; wystawa + prelekcja
 • stwarzamy możliwości inicjatyw młodzieży w organizacji różnych zajęć /imprez, akcji, działań, itp./ rozwijających zainteresowania, uzdolnienia i talenty, m.in.:     
 • produkcja filmu z udziałem wychowanków Bursy,
 • zajęcia relaksacyjne np. muzykoterapia, Kontynuacja zajęć relaksacyjnych z elementami socjoterapii wg autorskiego programu Koła Rozwoju Osobistego „Poznaj siebie i swoje możliwości”.
 • zajęcia taneczne dla chętnej młodzieży (walc, polonez, tango argentyńskie, itp.),
 • zajęcia z rękodzieła,
 • zajęcia kulinarne w stworzonych i dobrze wyposażonych kuchenkach samoobsługowych;
 • popularyzacja szachów oraz innych gier planszowych jako zainteresowania rozwijającego intelekt, ubogacającego rozwój.
 • Udział wychowanków w rekonstrukcji bitwy pod Olszewem – 17 września
 • warsztaty nauki zapamiętywania i techniki uczenia się;
 • warsztaty planowania kariery – Dzień Piękna z AVON
 • Bardzo zależy nam na zapewnieniu warunków kształtujących zdrowy styl życia oraz zapewnienie warunków rozwijania pasji i uzdolnień w tym zakresie. Młodzież aktywnie uczestniczy w zajęciach sportowych organizowanych w placówce i poza nią (2 razy w tygodniu  wyjścia na halę sportową i w nieograniczonych ilościach na ORLIK); ponadto:
 • organizowane są spływy kajakowe,
 • wycieczki w góry,
 • wycieczki do teatru;
 • wyjazdy na narty,
 • wyjścia na ścianę wspinaczkową,
 • zajęcia w parku linowym,
 • tenis stołowy i bilard,   
 • turniej burs i internatów w piłce nożnej „Grajmy Razem”
 • promowanie aktywności i sprawności - BUSHCRAFT – człowiek z buszu. Spotkanie z Konradem Buszą.
 • Nieodłącznym czynnikiem zdrowego stylu życia jest zdrowe odżywianie i dlatego organizowane są zajęcia w kuchenkach samoobsługowych promujące zdrowe odżywienie, np. sałatki, pieczywo, dania z produktów z ekologicznych upraw. Nie zapominamy również o tradycyjnych babcinych smakach i pieczemy np. ciasta, pączki czy faworki.
 • Pozytywne, ale także dobre wyniki i sukcesy naukowe, jednocześnie eliminowanie niepowodzeń szkolnych i przygotowanie młodzieży do kontynuowania nauki oraz chęci uczenia się przez całe życie, to jeden z głównych celów naszej placówki. Dbamy o wyposażenie pokoi i pokoi cichej nauki oraz biblioteki w sprzęt i odpowiednie pomoce, jednocześnie stwarzamy organizacyjne zabezpieczenie możliwości nauki w każdym czasie – uwzględniając higienę umysłową - nawet po godzinie 22.  Wychowawcy w czasie nauki  egzekwują przestrzeganie obowiązujących zasad sprzyjających naukowej atmosferze. Zapoznajemy wychowanków z podstawowymi zasadami i metodami pracy podczas nauki w celu poprawy efektywności nauki. Na bieżąco są rozpoznawane i diagnozowane trudności w nauce, potrzeby pomocy, także uzdolnienia i talenty naukowe. Podejmowane adekwatne oddziaływania: pomoc indywidualna, koła pomocy koleżeńskiej, „pogotowie naukowe”, programy oddziaływań i wsparcia uzdolnień oraz talentów, itp. 
 • Dbamy bezpieczeństwo młodzieży, a w jego ramach o: profilaktykę uzależnień /alkohol, narkotyki, tytoń, „dopalacze”/, niedostosowanie społeczne, eliminowanie wszelkich agresji i przemocy; ponadto uświadamiamy o zagrożeniach, możliwościach przeciwdziałania im oraz o konsekwencjach  łamania przez wychowanków prawa, zasad zachowania, regulaminów; np.:
 • Program profilaktyczny ,,Bądź Sobą. Nie bierz złych przykładów. To Ty możesz być przykładem”;
 • Akcja „Rzuć palenie razem z nami”- trzeci tydzień listopada;
 • ARS-elementy programu - miłość a używki c.1i 2;
 • „E-papierosy szkodzą, czy nie? – 5 kluczowych pytań i wątpliwości”;
 • „Cyberprzemoc – plaga XXI wieku”, itp.
 • Walczymy z wszelkimi przejawami nietolerancji, ksenofobii, rasizmu i homofobii walczymy z dyskryminacją kobiet i zachowaniami seksistowskimi – w tym celu współpracujemy z Fundacją Borussia, organizujemy warsztaty oparte o scenariusz pozyskany z CEO i Borussi, warsztaty „Stop stereotypom i uprzedzeniom”,    Inne przykłady:
 • Praca nad projektem „Żywe Biblioteki” - ukazujący zjawisko różnorodności kulturowej, etnicznej i religijnej;
 • Projekcje filmów dotyczących empatii, tolerancji i zrozumienia, np.: „Akuszerka”, „Zmiana”, „Chemia”, itp.
 • Skupiamy się na rozbudzeniu oraz kształtowaniu postaw patriotycznych i obywatelskich, poszanowania dla symboli państwa: flagi, godła, hymnu, Konstytucji. Dążymy w swoich działaniach do wychowania młodzieży w szacunku i miłości do narodowego dziedzictwa, wartości, kultury narodowej, miejsca pamięci narodowej, historii, literatury, języka. Zapoznajemy wychowanków z historią, kulturą, tradycją regionu i środowiska, a w tym celu m.in.: spotkania z historykami /pracownikami IPN/, filmy tematyczne, obchody rocznic, świąt państwowych, czczenie pamięci wydarzeń, osób i miejsc, itp., np.: udział wychowanków w biegu 1 marca – Tropem wilczym – Narodowy dzień pamięci Żołnierzy Wyklętych. Inne przykłady:
 • Patriotyczne Karaoke” konkurs piosenki patriotycznej.
 • Quiz historyczny z wiedzy dotyczącej odzyskania niepodległości.
 • Projekt „Trzy Dni z Patriotyzmem” -nowatorskie ujęcie zagadnień związanych z patriotyzmem.
 • Przygotowanie słuchowiska „Tak Polska się zaczęła” – refleksja dla teraźniejszości i przeszłości, itp.

Od nowego roku szkolnego 2018/2019 kontynuujemy większość działań ww.; realizujemy, zaktualizowany, uchwalony 30.08.2018 Program Wychowaczo-Profilaktyczny.