Informacja o kontraście

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 października 2020

Portal został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami kontrastu opisanym w rozporządzeniu Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247).

Wszystkie elementy na stronie spełniają minimalne wymagania kontrastu koloru treści do tła. Powyższe rozporządzenie ustaliło minimalny kontrast na poziomie 4,5:1.