Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

 

Ełk, 20.05.2021r.

Informacja dla wychowanków dot. kontynuacji zamieszkania w bursie w kolejnym roku szkolnym 2021/2022.
 
Wychowanek musi dokładnie wypełnić dostępną deklarację i przesłać do 10 czerwca 2021 roku.
 
link do przekazania:
https://forms.gle/NhynbE4dWyS9N22W9

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ełku informuje:

 

      Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu przypada zawsze w trzeci czwartek listopada. Święto to narodziło się w Stanach Zjednoczonych z inicjatywy dziennikarza Lynna Smitha, który w 1974 roku zaapelował do czytelników swojej gazety, aby przez jeden dzień nie palili papierosów. W efekcie, aż 150 tysięcy ludzi spróbowało przez jedną dobę wytrzymać bez palenia. Zachęcone powodzeniem akcji Amerykańskie Towarzystwo Walki z Rakiem zaproponowało aby trzeci czwartek listopada (tydzień przed obchodzonym w Stanach Zjednoczonych Dniem Dziękczynienia) ogłosić Dniem Rzucania Palenia Tytoniu.

Światowy Dzień Rzucania Palenia obchodzimy w Polsce od 27 lat, a dokładnie od roku 1991, w każdy trzeci czwartek listopada,. Jest to okazja dla tysięcy palaczy, by tego dnia zerwać z nałogiem. W tym roku dzień ten przypada 15 listopada. Państwowa Inspekcja Sanitarna corocznie aktywnie włącza się w działania na rzecz ograniczenia palenia tytoniu w Polsce, do czego zapraszamy i Państwa.

 

     Realizację planu Europy, a co za tym idzie i Polski, wolnej od dymu tytoniowego osiągamy poprzez tworzenie społecznego i politycznego poparcia idei - organizowanie w skali populacyjnej, ogólnokrajowej i lokalnej kampanii zdrowotnych promujących zdrowy, wolny od dymu tytoniowego styl życia.

     Współdziałanie wielu różnorodnych instytucji i organizacji, w tym środków masowego przekazu, pozwoli na zwiększenie zakresu i zasięgu działań profilaktycznych oraz stworzy efektywnie działającą koalicję na rzecz poprawy zdrowia społeczeństwa.

     Działania te mają często znacznie większy wpływ na postawy zdrowotne społeczeństwa, a w konsekwencji na stan zdrowia obywateli, niż niektóre formy medycyny klasycznej – np. stosującej kurację farmakologiczną.

 

Palenie papierosów prowadzi do silnego uzależnienia od nikotyny. Mózg osoby palącej zmienia swoją biochemię oraz koduje, że nikotyna to dla niego przyjemność.

Jest to jednak zabójcza przyjemność – palenie papierosów bardzo niekorzystnie wpływa na nasze zdrowie. Chcesz się nadal truć – jeśli nie? To rzuć!

 

Eksperci zachęcając do rzucania palenia podkreślają, że organizm nawet po wieloletnim trwaniu w nałogu jest w stanie naprawić szkody wyrządzone przez dym tytoniowy. Układ krążenia już w kilka dni po zaprzestaniu palenia poprawia się, a płuca zaczynają oczyszczać ze szkodliwych substancji. Dzięki temu zwiększa się wydolność organizmu, ustaje kaszel, przybywa energii, skóra i włosy odzyskują blask, a także znika uczucie  duszności.

 

Celem kampanii jest trwała zmiana zachowań zdrowotnych, poprzez zwrócenie uwagi na problem braku poszanowania prawa osób niepalących, dzieci, kobiet w ciąży do przebywania w środowisku wolnym od dymu tytoniowego, oraz na nieprzestrzeganie zakazu palenia w miejscach użyteczności publicznej

zmniejszenie liczby osób palących przy dzieciach i kobietach w ciąży,

zmniejszenie liczby osób będących biernymi palaczami,

eliminowanie zdrowotnych skutków biernego palenia,

edukacja osób palących nt. stref objętych zakazem palenia tytoniu oraz motywowanie ich do niepalenia w miejscach nie wyszczególnionych w ustawie (np. na klatkach schodowych, na plaży, w parku, przy wejściach do budynków, na przejściach dla pieszych),

zwrócenie uwagi na fakt, że palenie w otoczeniu osób niepalących może być odbierane jako brak szacunku oraz brak poszanowania prawa tych osób do życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego.

Bardzo ważnym problemem jest zdrowie dzieci. Zwracamy się z apelem do wszystkich, którym zależy na losie najmłodszych: 

 

Uwolnijmy nasze dzieci od dymu tytoniowego!

 

     W Polsce każdego roku rodzi się 120 - 140 tys. dzieci, które podczas pierwszych 9-ciu miesięcy istnienia razem z matką, są eksponowane na setki niszczących zdrowie związków chemicznych, zawartych w dymie tytoniowym. Obecnie stwierdzono w dymie tytoniowym koktajl ponad 7 000 związków chemicznych w tym ponad 70 substancji rakotwórczych – m.in. Fenol, Polon -210, Nitrozaminy NNK, NNN, bezoapiren; liczne substancje kardiotoksyczne i pneumotoksyczne – m.in. tlenek węgla, kadm, cyjanowodór, lotne aldehydy. Dzieci rodzą się z niższą wagą urodzeniową, są gorzej przystosowane do życia. Mają mniejszą szansę na normalne życie.

      Badania naukowe wskazują, że wymuszone bierne palenie od momentu poczęcia do 4-go roku życia jest największym zagrożeniem dla zdrowia dzieci.

 

     Zwracamy się z apelem do rodziców i lekarzy, od których w pierwszej kolejności zależy zdrowie najmłodszych.

Każde dziecko ma prawo do dorastania w zdrowym środowisku.

Chrońmy nasze dzieci przed wdychaniem dymu tytoniowego z otoczenia palaczy.

Nie zgadzajmy się na palenie w obecności dzieci, a także kobiet w ciąży!!!

Informujmy o zagrożeniach, jakie niesie za sobą palenie tytoniu przez kobiety w ciąży. Życie w rodzinie wolnej od dymu tytoniowego, ma kluczowe znaczenie dla zdrowia dzieci.

 

Polska powinna dołączyć do krajów, które będą wolne od nałogu palenia papierosów - uznali eksperci podczas XV konferencji "Tytoń albo zdrowie", która odbyła się w Warszawie. Niektóre kraje chcą to osiągnąć już za kilka lat.

 

Za wolne od tytoniu uznaje się kraje, w których nie więcej niż 5 proc. społeczeństwa jest uzależniona od nałogu palenia papierosów. Władze Nowej Zelandii zaplanowały, że chcą to uzyskać do 2015 r. Natomiast Hongkong zamierza to osiągnąć najpóźniej w 2020 r. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne postuluje całkowite uwolnienie naszego kraju od tytoniu do 2030 roku.

 

W naszym kraju powinniśmy również dążyć do tego, żeby paliło coraz mniej osób, bo dalsza poprawa stanu zdrowia Polaków nadal w znacznym stopniu zależy od tego jak dużo osób jest uzależnionych od tytoniu - powiedział prof. Witold Zatoński, kierownik Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii w Warszawie.

 

Przyznał, że Polska ma spore osiągnięcia w walce z nałogiem palenia. Jeszcze pod koniec lat 70. minionego wieku mieliśmy jedną z największych konsumpcji tytoniu na świecie. W 2010 r. konsumpcja papierosów spadła o jedną trzecią.

Przestali palić przede wszystkim mężczyźni. W ślad za tym spadła wśród nich zapadalność na choroby układu krążenia, na co miała wpływ zarówno zmiana stylu życia na bardziej prozdrowotny, jak i poprawa poziomu opieki kardiologicznej.

 

Jego zdaniem nadal jest wiele do zrobienia dla poprawy zdrowia przeciętnego Kowalskiego. Podczas konferencji przytoczono dane, z których wynika, że szersze rozpowszechnienie palenia papierosów powoduje, że zdrowie mężczyzn w Polsce jest o 53 proc. gorsze, a kobiet o 35 proc. w porównaniu do społeczeństw Europy Zachodniej. Jest to związane m.in. z większą zachorowalnością na choroby serca i nowotwory.

 

Po okresie spadku w latach 80. minionego wieku znowu wzrosła liczba kobiet palących papierosy. W latach 1990-98 wśród piętnastolatek zwiększyła się ona prawie dwukrotnie - z 16 do 28 proc.

Z badań TNS dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego( z lipca 2015r) wynika, że dziś codziennie regularnie pali papierosy co najmniej 24 proc Polaków.

Wśród mężczyzn częściej palą 40-latkowie, z wykształceniem zasadniczym zawodowym, oraz ci którzy źle oceniają swoją sytuację materialną, bezrobotni. Wśród kobiet osobami częściej palącymi są 30-latki, gospodynie domowe oraz osiągające niskie dochody. To kobiety częściej niż mężczyźni palą papierosy w obecności dzieci (k-20 proc, m-17 proc), dorosłych osób niepalących (k-62, m-52), kobiet w ciąży (k-9, m-5).

 

Skutkiem tego jest wzrost zachorowań i zgonów z powodu raka płuca wśród kobiet. - Od 4 lat rak piersi nie jest już głównym zabójcą kobiet wśród nowotworów złośliwych. Od 2008 r. Polki częściej umierają na raka płuca - podkreślił prof. Zatoński. Jest to nowotwór związany przede wszystkim z paleniem tytoniu. 90% nowotworów płuc występuje u palaczy tytoniu. Palenie tytoniu oraz spożywanie alkoholu zwiększa do 20 razy ryzyko zachorowania na raka jamy ustnej, gardła, przełyku i krtani w porównaniu z osobami niepalącymi.

Podkreślono, że do zaprzestania palenia i poprawy zdrowia społeczeństwa w znacznym stopniu przyczyniła się ustawa z 1995 r. o ochronie zdrowia przed skutkami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (znowelizowana w roku 2010). Potrzebne są jednak nowe działania, które pomogą uczynić Polskę wolną od palenia papierosów. To najlepsza inwestycja w promocję zdrowia.

 

Z danych Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że na świecie pali tytoń ponad miliard ludzi; w Unii Europejskiej palenie tytoniu powoduje co roku 650 tys. zgonów; na świecie rocznie umiera 5,4 mln. ludzi; w XX wieku zmarło z tego powodu 100 mln osób; 13 mln Europejczyków cierpi na choroby spowodowane paleniem papierosów.

 

W Polsce rocznie umiera z powodu palenia tytoniu 70 tys. ludzi, z tego 8700 na skutek biernego palenia. Od początku lat 50 w Polsce na choroby odtytoniowe zmarło co najmniej 2,5 mln osób.

 

Dlatego nie można narażać niepalących, ale i palących

na bierne palenie w miejscach publicznych.

 

opr.

PSSE Ełk

(na podstawie materiałów: fundacji „Promocja zdrowia”, raportu KANTAR Publik dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego, raportu TNS oraz prasowych)