Bursa Szkolna w Ełku

Opłaty

Pełna odpłatność za wyżywienie w miesiącu wrześniu wynosi  266,00  zł , a zakwaterowanie 130,00  zł-RAZEM 396,00  zł.

 

OPŁAT ZA WRZESIEŃ NALEŻY DOKONYWAĆ W  MIESIĄCU WRZEŚNIU !
 
Wpłat należy dokonywać na konto: Bursa Szkolna w Ełku ul. Sikorskiego 7A
nr: 63 1020 4724 0000 3102 0343 6771
W tytule podać nazwisko i imię dziecka, którego wpłata dotyczy