Bursa Szkolna w Ełku

Nasze sukcesy, osiągnięcia; działania, kontynuacje i plany

  1. Nasze sukcesy, osiągnięcia; działania, kontynuacje i plany:

Od nowego roku szkolnego 2018/2019 kontynuujemy większość działań ww.; realizujemy, zaktualizowany, uchwalony 30.08.2018 Program Wychowaczo-Profilaktyczny.