Bursa Szkolna w Ełku

Ilość miejsc

Informacja o ilości miejsc w roku szkolnym 2019/2020.
• ilość miejsc według zatwierdzonego arkusza organizacyjnego 420
• ilość wniosków – deklaracji wychowanków kontynuujących pobyt w bursie 275
• ilość wolnych miejsc 145